vietroof @vietroof
male

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETROOF
Công ty CPXD VietRoof được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 6.800.000.000 đồng. Các thành viên của Công ty Cổ phần Xây dựng VietRoof là các cán bộ kỹ thuật đã tham gia lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

vĩnh phúc, 15000, Viet Nam

Relationship
married

Stats

Karma: 0.00
Profile views19 Friends invited0
Plurks6 Plurk responses0
Member since: ( ´ ▽ ` )ノ Last login( ´ ▽ ` )ノ

Friends