Friends Fans
八連踢
Karma: 50.83
not stating / other - Taiwan
34123-AL
Karma: 34.31
not stating / other - 幻想鄉
舞楓月🌺
Karma: 101.63
not stating / other - 記憶裂痕
檸檬桉樹樹|Salicina
Karma: 99.97
not stating / other - Taiwan
唉唷謂呀
Karma: 81.81
not stating / other - Taiwan
ʬRaker☆安らかな夢でʬ
Karma: 110.06
female - Taiwan
阿力
Karma: 100.05
not stating / other - Taipei, Taiwan
Kudou
Karma: 7.23
male - Tainan, Taiwan
purple_wang
Karma: 53.34
female - Taichung, Taiwan
ナツ湯圓⊿狐狐
Karma: 111.45
female - Hamburg, Germany