move_it_1978
@move_it_1978
119Friends 24Fans
Karma0.0
male Pasuruan, Indonesia
sabar,ju2r di kehidupan...
move_it_1978 bilang
14 years ago
pagi...plukersssss....dah mandi...respojn lagi yaaa
move_it_1978 bilang
14 years ago 5
fb...error...ngplurk...top markotop...siiip dfah
move_it_1978 bilang
14 years ago 4
met malam mingggu...plukerssss (highfive)
move_it_1978 bilang
14 years ago 12
Kmnangan jang seindah- indahnja & sesoekar-soekarnja jang boleh direboet oleh manoesia, ialah memoetoeskan diri sendiri(r.a kartini) (wave)
move_it_1978 bilang
14 years ago 2
paghi...plukersq......ngopi yukkkk (drinking)
move_it_1978 bilang
14 years ago 1
pagi...plukerssss...senam pagi yukkkk.... (dance)
move_it_1978 bilang
14 years ago
adzan magrib tiba waktu beribadah...allahu akbar...oop duyu yaaa
move_it_1978 bilang
14 years ago 14
ujan sore hari...bikin kopi enak sekaliiiii...plukers???? (doh)
move_it_1978 bilang
14 years ago 6
ayo..plukers???q cari teman ym nih????bagi alamat ym nya dong k q..... (tears)
move_it_1978 bilang
14 years ago 12
pagi..plukersss?????respon ya??? (wave)