Ngày Hợi: nên lựa chọn gà có màu ô, điều xanh, và ô bông. Tuy nhiên, cần tránh để gà có màu điều đỏ ra trận, bởi vì màu sắc này không may mắn cho gà khi đối đầu với đối thủ. Sinh khắc của màu lông là một trong những quan niệm trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm này, mỗi màu lông - cqrhyug72u