Ý tưởng làm đồ chơi bằng ván ép Plywood. Xem chi tiết: https://note.com/... #gominhtien, #vanep, #dochoigo, #dochoiantoan