Tham gia đầu tư trái phiếu thuộc gói các giải pháp tài chính VsetGroup được coi là một lựa chọn đầu tư an toàn và thông minh của các nhà đầu tư. VsetGroup đưa ra chính sách lãi suất ưu đãi vô cùng hấp dẫn và cố định thanh toán tiền lãi qua ATM hàng tháng.