https://truyentiki.com/...
Văn án 1: Năm giây, có thể cho ngươi làm cái gì? Uống một chén thủy, đi một đoạn đường? Nói một lời, xem một tờ thư?
năm giây, có thể cho ta yêu ngươi.
văn án 2: A toản, ta là từ t ...

Truyện Khác :
nownovels/truyenhaynownovels/topcv