https://truyentiki.com/...
Tần triều hậu kỳ, chính sách tàn bạo tần ra, bá tánh dân chúng lầm than. Giang hồ náo động, trăm nhà đua tiếng, âm mưu quỷ kế không ngừng, huyết vũ cùng tanh phong, tùy ý có thể thấy được. Hiệ ...

Truyện Khác :
nownovels/truyenhaynownovels/top500