Truyện Đại Minh 1617Một cái hiện đại thương nhân trở lại minh mạt Sơn Tây có thể làm cái gì? Hắn sẽ trở thành tấn thương lãnh tụ? Hắn đem phú khả địch quốc? Hắn đem nắm giữ nhân tâm, thành lập ban trị sự, ...

Truyện Khác :
Như Ý Sựnownovels/truyenhay