Truyện Không Trung Thành ChủĐương lục địa bị ác ma chiếm lĩnh, mọi người chỉ có thể trốn hướng không trung. Xuyên qua sau, Lạc Kỳ phát hiện chính mình thành một tòa không trung thành thành chủ, hắn thực mau quen thuộc thế ...

Truyện Khác :
nownovels/top500nownovels/topcv