Truyện Vô Cùng Trọng TrởƯu điểm phóng đại mấy trăm lần, khuyết điểm cũng phóng đại mấy trăm lần. Cường đại nhất địch nhân không chút nào che dấu xuất hiện, thả vĩnh viễn không thể chiến thắng. Như vậy trước ...

Truyện Khác :
nownovels/top500nownovels/topcv