https://truyentiki.com/...
Thần kiếm lâm thế, thế giới càng biến, tân thời đại mở ra. Ta mù, nhưng là ta ngoài ý muốn bắt đầu biến cường, ở tràn ngập mosaic trong thế giới, ta tâm nguyện chính là trông mặt mà bắt hình ...

Truyện Khác :
nownovels/truyenhayKhó Hôn Khó Xá