Truyện Nuốt Thiên Tiên ĐếPhong Ất mặc thức tỉnh đời trước ký ức, lâm vào hôn mê, chờ tỉnh lại sau phát hiện gia biến thành phế tích, hắn thành cô nhi, mẫu thân trước khi chết dặn dò hắn đi hắc mộc thành, trùng tu ti ...

Truyện Khác :
nownovels/topcvnownovels/top500