Tôi đang định mua Sâm Angela về uống nhưng lại rất sợ da nhiều dầu và mụn hơn. Vậy cho tôi hỏi tình trạng tôi như thế có sử dụng được Sâm Angela Gold không?

>> Chi tiết: Tư vấn uống Sâm Angela Gold có gây mụn không ?
#uongsamangelagoldcobimunkhong #samangelacogaymunkhong #samangelagold #samangela #angelagold #angela https://images.plurk.com/2YdUUkt6wdrN56ncQ9lyM6.jpg