Carol0101 loves
พลาสติกคลุมโรงเรือนใส UV 7% (แบ่งขาย) พลาสติกคลุมดิน ป้องกันวัชพืช ป้องกันหน้าดินถล่ม ผ้ายางโรงเรือน ผ้าใบโรงเรือน สินค้าเกรดส่งออก ปลูกพืชได้ตลอดปี ไม่ต้องง้อฤดู ผลผลิตสีสวยสด โตไว เอกสุวรรณเกษตร2001 ได้รับการไว้ใจจากลูกค้า เกษตรกร และ ศูนย์ราชการมากกว่า 25 ปี" - พลาสติกโรงเรือน UV7%