Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh là hồ sơ gửi đến doanh nghiệp nước ngoài hoặc các công ty có yêu cầu đặc biệt về ngoại ngữ. Nhiều người quá chú trọng thiết kế CV xin việc đẹp mà quên mất việc tạo 1 bản sơ yếu lý lịch chỉnh chu. #tuyendungnhansu
#cohoivieclam
#tuyendungvieclam Cách viết sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh để xin việc ...