Dave
ref 昨天,有個朋友講了他被中國公安局拘留了一天的事。事情是公司被中國環保局罰款,結果案子轉去中國公安局,他收到通知去做說明,結果就被拘留。其中還能看到另一名朋友講連續拘留的事。
https://images.plurk.com/2j7IQTjCp9LLJEZNi6VLgx.jpg
https://images.plurk.com/2zn5qbNu85oabA6bZFiGGW.jpg https://images.plurk.com/HTMj1hAuK7ky8mToyfx7.jpg https://images.plurk.com/6IakA3YEvtqWAIa0IkIvF6.jpg
https://images.plurk.com/5BmjrNSKYhPS1qckGTBrvA.jpg