Mang thai tuần thứ 4: Thai đã vào tử cung chưa?

Tuần thai kỳ thứ 4 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn mang thai phôi thai. Hiện tại, em bé của bạn chỉ là một phôi thai có kích cỡ bằng một hạt vừng"
Nguồn: Mang thai tuần thứ 4: Thai đã vào tử cung chưa?#mangthai
#mangthaituanthu4
#40tuanthaiky
#dauhieucothai
#afamily