[ICE6-宣傳車]
https://images.plurk.com/tJu7aSlaxVypw36l3sNqi.png https://images.plurk.com/7nwCiw7tTdijz8B8z8Y1gO.png https://images.plurk.com/4K0odbtAm1WkAeRqPfviaF.png https://images.plurk.com/XhVHGuXGUHnvwcO9dD3mT.png
這次依舊戀語一直線!!
開心地做了雙面的串接吊飾,把大家串起來
因為實在是很喜歡之前畫的感謝圖,就把它弄成貼紙和明信片了!
星河紙真的超美的!!!!!!!!

#ICE6 #戀與 #貼紙 #明信片