پنجره های قدیمی هر ساختمان باعث می شوند که صدای بیرون از داخل شنیده شود سرما و گرمای بیرون احساس شود و آلودگی های محیطی در داخل مشاهده شود در نتیجه نیاز به تعویض با پنجره دوجداره و سه جداره UPVC را دارد.
تعویض پنجره دو سه جداره وينتک , تعویض پنجره دو سه جداره يو پي وي سي ويستابست More information visit : تعویض پنجره دو سه جداره