【YOI/勇ヴィク】CWT44無料公開,兩人併床的健全理由應該是這樣吧(?)否則無法安心(??)
https://i.imgur.com/3PlLe12.jpg https://i.imgur.com/2QiCYA5.jpg
還有亂塗,耍廢期只會亂塗 第10集的毒大概要11集才能解~
https://i.imgur.com/tszDF22.jpg
誠徵勇維心之友(趁機