dyaho says
hai! alhamdulillah gak ol plurk dan karma justru naik hohoho