ay sheesh!! ang sarap ng bakasyon!! sana maayos ko ulit oras ko.. puro na lang tulog kaming mag-ina!! lamig lamig eh!