Phú Mỹ Hưng @daphumyhung
not stating / other

Phú Mỹ Hưng hiện được xem là một trung tâm Sài Gòn thứ hai, quy hoạch tổng thể của khu đô thị này đáp ứng được tất cả nhu cầu của một cuộc sống, làm việc hiện đại.
Website: Phú Mỹ Hưng - Đô thị văn minh & hiện đại

Hồ Chí Minh, Viet Nam

Stats

Karma: 3.68
Profile views18 Friends invited0
Plurks1 Plurk responses0
Member since: ( ´ ▽ ` )ノ Last login( ´ ▽ ` )ノ

Friends