Designercomvn @Designercomvn
not stating / other

Vietnam Designer Group là nền tảng thiết kế toàn diện từ đồ họa đến vẽ minh họa và làm chuyển động.

#thietke #design #designercomvn #designervietnamgroup #thietkedohoa
Website: Designer Group Chuyên gia xây dựng hình ảnh thương h...

Ho Chi Minh City, Viet Nam

Stats

Karma: 0.00
Profile views106 Friends invited0
Plurks0 Plurk responses0
Member since: ( ´ ▽ ` )ノ Last login( ´ ▽ ` )ノ

Friends