Friends Fans
琳果-委託可私
Karma: 12.56
not stating / other - 天堂預定區
藍bird
Karma: 0.00
not stating / other - New Taipei, Taiwan
蛋糕獸之森
Karma: 91.23
not stating / other - 蛋糕獸之森
fish_toast
Karma: 40.87
female - Taipei, Taiwan
賢ⅡⅤ 耶加雪菲85%黑巧克力
Karma: 118.99
male - Taichung, Taiwan
23次味音痴陣營派
Karma: 21.95
not stating / other - Kuala Lumpur, Malaysia
Jinx_Li
Karma: 103.57
male - Yilan, Taiwan
John Smith
Karma: 124.58
male - Norway
淮枳
Karma: 68.31
female - 台中市, Taiwan
最近超倒楣的風車💙💛
Karma: 98.66
female - 高雄市, Taiwan