RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
@yuzuki_rimi
77Friends 33Fans
Karma108.12
female Taiwan
RUChi/itsu
偶爾發塗鴉

Stray kids|Boys planet |PLAVE
RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
Yesterday 3 @Edit 23 hours ago
https://images.plurk.com/1BoOIq22jCVDY8Ykymffma.jpg https://images.plurk.com/652p2TFC1lwdlXPsWRkkXo.jpg
https://images.plurk.com/3iiGJi62Gz3c4FQeiSJpIL.jpg https://images.plurk.com/5JVXSARHbUdwQG2rLtdxgw.jpg
- ̗̀ sᴛʀᴀʏ ᴋɪᴅs ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴀʟʟ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ̖́-
✄- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✄
喜歡上你們非常幸福( ˊ͈ ˙̫ ˋ͈ )ෆ˚*
https://images.plurk.com/1bJGeNyNMtle3ldXHxKJlT.png
初印象
RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
3 days ago @Edit 3 days ago
https://images.plurk.com/liVxzqP6xIsbJ6aPeXbKK.png
卡..卡哇1 我有喜歡
#PLAVE
Lost Me嗯嗯嗯嗯超級喜歡
https://images.plurk.com/6aKTEMF7mxdFUI5iP4FjWe.gif
學會做GIF
RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
1 months ago 4 @Edit 1 months ago
2月目前的skz圖串 下收
RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
1 months ago 3 @Edit 1 months ago
https://images.plurk.com/tZCCuqX7Y4o3Oyy5mqYEM.jpg https://images.plurk.com/6TIGE476XCSRjFPGcTHKnv.jpg https://images.plurk.com/4D0nWZz7O3Arsy7JwATVv0.jpg
꒰ঌ 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐈.𝐍 𝐃𝐚𝐲 ໒꒱
🦊🍰

𝐇𝐮𝐠 𝐦𝐞 (𝐈.𝐍)
2:08 ━━━━━━●──── 3:00
⇆   ◁    ❚❚   ▷   ↻
https://images.plurk.com/244H5FL9VYWZ0XcRzcwoCB.jpg https://images.plurk.com/5mFjR8Y57bLb1M4tybpURk.jpg
超久沒畫都漏東漏西⋯⋯
RU7🤍ɴᴍɪxx回歸大發
1 months ago 1 @Edit 1 months ago

https://images.plurk.com/6aj6eQOBZMBMQmMZca4SdH.png https://images.plurk.com/5IXeRr0NECTW5iNNvfFsDR.jpg
#skz
https://images.plurk.com/be0oVzJzK4LahDTRKGm0v.png 緊急塗一張