𝕐𝔸𝕄𝔸• ⌓ •
@yamafire
52Friends 433Fans
Karma97.83
雪之國

詳細相關請看置頂
*********
關注OK,加友希望有先互動過~
(建議追蹤後取消關注我轉噗)
容易漏噗被吃訊息,若過久無回應麻煩大家多次tag感恩的心
預備頭貼:佩夫、卡咪

⁑置頂⁑
⇱像素集中⇲
https://images.plurk.com/6w7gDs0GtZEpMFTB0L0WUf.gif https://images.plurk.com/4ywG5CXNij0YFlqguLWFSM.gif https://images.plurk.com/6s12YuhAzLncND3zHjbYim.gif
https://images.plurk.com/3jQJC3iN2NqY4KwdfrgRoG.gif
禮物/逆轉/轉蛋,還有其他機台集中的但是太多了就先放幾個比較少量我有耐心做大圖的
⇱一些橫向插圖⇲
https://images.plurk.com/1qyEZcMySUqGDwb2glbCou.jpg https://images.plurk.com/63SO1y8tkehTK7eY5zqodr.jpg https://images.plurk.com/16pHZynmVMoVap5pqpRGDq.jpg https://images.plurk.com/4ldNGl51Yi5xXqEdctMOWb.png https://images.plurk.com/6pa5EALL9SUUvTokxhEJ2F.png https://images.plurk.com/4Pf7P3aQ73IJJdyvl789qU.png https://images.plurk.com/7Dx4n5k5Hy5GCZqKV6Lke2.png https://images.plurk.com/3QCQGhiVvaPpkTVjFfM64C.png https://images.plurk.com/7pT3UNJHCVSuTpHYInBVGL.png
都是家裡的設定勿存感謝,繪師一樣放一樓
⇱出土,這是一些Q版,繪師在1樓,謝謝大家⇲
https://images.plurk.com/3ySPRnx49zRo1Q4cqGVjH8.jpg https://images.plurk.com/6njjcdq3hce85P6zOetxJq.jpg https://images.plurk.com/759fFvHVf5XkxcISSzIe8v.png https://images.plurk.com/1GmH3GEAhJNyaWkzho5XmR.jpg https://images.plurk.com/1XrlBCWp8VR8DrjxZYkN1g.png https://images.plurk.com/66LSKOZf0MdZSGp7uEKWFy.png https://images.plurk.com/5sW2tTRu0BLQ2jArd1MzFp.gif https://images.plurk.com/75vVc6Fr9M2Q8OBLI0gSaL.png https://images.plurk.com/4D8zWZw9N07vtCKQsrtbXS.png https://images.plurk.com/4pWi9KO5zxUATvejq2EvbY.gif


【想開交換!換圖/像素都可以!限友,互粉】
順道一提,這噗就當公開閒聊噗了!
▛ 吃尾牙了 ▟
300粉抽獎
限友粉,抽這裡的像素模板
其他下收

☃𝕄𝕖𝕣𝕣𝕪 ℂ𝕙𝕣𝕚𝕤𝕥𝕞𝕒𝕤☃
聖誕節集中
0幣,給你一個小小小小小土地公

集中