Friends Fans
萊辛頓的強
Karma: 111.11
male - Taipeihsien, Taiwan
樓小瘋
Karma: 77.94
female - 2次元與3次元的夾縫間, Taiwan
掰噗~
Karma: 115.58
male - Ilan, Taiwan
籤 王
Karma: 42.30
male - India
小籤籤
Karma: 104.14
female - Taipei, Taiwan
一個喵A
Karma: 103.98
not stating / other - 蓮花基因研究室, Taiwan
林小珝
Karma: 0.00
female - Taiwan
CrazyVagrant
Karma: 0.00
female - Taipei, Taiwan
柯西。做最好的自己!
Karma: 125.66
not stating / other - Taipei, Taiwan
丫夜。
Karma: 95.62
male - 高雄, Taiwan