stta
@stta
46Friends 16Fans
Karma0.0
female Taipei, Taiwan
我是已經申請ㄧ陣子的潛水派,
不過最近參加了k12研習,
應該出席率會高一些吧!!
請大家多多指教啦!!
stta
5 years ago 1
籤 小健的病情能控制嗎
stta
9 years ago 2
好久沒上來了 ,冒個頭吐吐氣 …
stta
10 years ago
籤 健健平安嗎?
stta
10 years ago
健健貓咪不見了,好難過!
stta
10 years ago
籤 與健健的緣分
stta
10 years ago
stta
10 years ago 1
測字 貓
stta
10 years ago
塔羅
stta
10 years ago
籤 貓咪歸來
stta
10 years ago
籤 找貓