ㄒㄧ꧂潘朵拉上的Ilu
@quo83430
30Friends 55Fans
Karma107.04
Taiwan
雪音✿ฺ阿凡達❀MCU✰DCEU✎災後調查日誌⚡雷電男人夢女
河道:日常/歐美/超英/陰陽師✡荒須
背景感謝 頭貼感謝玄少
自介 36雨 水裡寫字 隨緣居 AO3
吃完尾牙後看電影
https://images.plurk.com/5aUchzWuOnjXBmyqftwlAT.jpg https://images.plurk.com/ajlhrPy5B5PT9b3oFpRcV.jpg
干貝好吃,電影好看(一點劇透下收)
非常爆米花www
陰陽師/超鬼王
https://images.plurk.com/6Z38XyLRkynTH6a5Pdv94U.jpg
終於結束賣肝了
https://images.plurk.com/3FCBhbZ659bAzIPgwEH4t7.jpg
謝謝朋約約還割愛
開箱我的新帽帽
可愛的帽帽
https://images.plurk.com/WxZlUclKBYESLWaGFwP8i.jpg https://images.plurk.com/4DulvskOCy4kNFQW6cts1A.jpg https://images.plurk.com/1QUKBbZF9S6JA20xde4yci.jpg
ㄒㄧ꧂潘朵拉上的Ilu
1 months ago 23 @Edit 1 months ago
陰陽師/荒須/季典藏/SP三尾狐/2000天
#雷電男人
又累積了好多東西,集中該該
https://images.plurk.com/38NQVGbSEFPYuYRqBP3ZoT.jpg https://images.plurk.com/2ViqlcVyOzthJixYhBzsVy.jpg https://images.plurk.com/1bhA0gaqahu7lQzSkHf3ZV.jpg https://images.plurk.com/keK4x0baudyQs8A0PkVAf.jpg
2024新年快樂
ㄒㄧ꧂潘朵拉上的Ilu
1 months ago 28 @Edit 1 months ago
陰陽師/荒須
最一開始我只是想買#雷電男人 流沙……
然後就 (幹
https://images.plurk.com/29MW3fS4SYifyZbL8r6Dou.jpg https://images.plurk.com/3txObvEPz6erzxaQ9qnEzH.jpg
ㄒㄧ꧂潘朵拉上的Ilu
2 months ago 15 @Edit 1 months ago
陰陽師
幹我就知道 #雷電男人
https://images.plurk.com/4AhyrTNCIt1XrbJKl9EYfx.jpg https://images.plurk.com/1yovt7L22DD3Bh2200Gu1F.jpgFacebook
早上騎車打滑
以後可以借弟弟買的PS5來玩了
https://images.plurk.com/4xSZsfa1TgQx0boOm24PNv.jpg