PINPIN
@pinpinh
23Friends 45Fans
Karma92.84
female Taiwan
我是PINPIN,這個噗浪主要放置RP紀錄,整理連結請看置頂噗

頭像繪師: 童輔
背景插畫: YY
噗寶:布朗尼茄
PINPIN
1 years ago 14 @Edit 1 weeks ago
哈囉我是PINPIN

RP時程

2022/08/02-08/31迴滅(已殺青完結)
2023/3/21-4/29 殘烈(已殺青完結)
2023/5/2~5/31萬生(已殺青完結)
2023/7/8~ 9/16 Project Zero(已殺青完結)
2023/9/24~ GOP安寧守護者(暫停)
2023/10/1~ 12/9 ACT(已殺青完結)
2024/1/10~ 2/21 AG RDR(完結)
2024/2/18~ Knick
PINPIN
3 days ago 8
神 2024 3月
PINPIN
1 weeks ago 6 @Edit 1 weeks ago

https://images.plurk.com/XkPnDEjc1HU4WBlKH287n.jpg
萊拉跟44

繪師:透明人
PINPIN
1 weeks ago 4 @Edit 1 weeks ago

https://images.plurk.com/7h4jncTnbFSaVDuTmGEoO7.png
https://images.plurk.com/2hwuPjhfaUtVbH20Lb4PDE.jpg
AGRDR結束了
RDR RP偏小眾,很感謝AG的人讓我有機會在西部世界演出,與艾瑪這個角色相處的時間雖短,但我很享受RDR RP的氣氛以及和大家一起賽馬還有拍賣的時光。

繪師:冷/幸日
#AGRDR
PINPIN
2 weeks ago 1
https://images.plurk.com/5FrkBVYimkRWgRUTw8Ti7e.png
孤狼跟艾因,藍鯨的角色,大家情人節快樂嘿
繪師: 喵喵子
PINPIN
3 weeks ago 4 @Edit 3 weeks ago

今天上班,剛好收到我的龍設插畫
雖然大家應該聽到很多次了,龍年快樂
繪師: Eiting
https://images.plurk.com/h6QgnB9J7yofrHLModElj.png
PINPIN
3 weeks ago 2
來自村長毛刷村的龍化刷刷,祝大家新年快樂
https://images.plurk.com/2Wv46xr2Qq3GUCHbwhWtOq.png
https://images.plurk.com/27ChYEWxEGi71KjyeL0cRP.png
PINPIN
3 weeks ago 7

連續失眠5天
作息大亂
PINPIN
1 months ago 2

新年快樂 (動圖流量注意)
https://images.plurk.com/2aviGgBHpCyOT7DZXiqY2s.gif
繪師うさぎ
PINPIN
1 months ago 8
神 2024 2月運勢
PINPIN
1 months ago 3 @Edit 1 months ago

牽馬的艾瑪
https://images.plurk.com/4bud9HFW4VpBSEFSJDEYQA.gif
請白城畫的像素~
#RDRRP #像素