maiju
@maiju
51Friends 19Fans
Karma103.97
female Yünlin, Taiwan
簡簡單單
自由自在
就是幸福
maiju
10 years ago 8
好友們晚安~久違的問候,大家紮喜得樂~
maiju
11 years ago 30
明天又是星期六囉~
maiju
11 years ago 18
好朋友~早上安喲
maiju
11 years ago 8
晚安喲~
maiju
11 years ago 11
問候完畢,小憩一下囉
maiju
11 years ago 14
晚上安~呷奔嘞
maiju
11 years ago 8
maiju
11 years ago 11
早安~陰晴不定的天氣
maiju
11 years ago 6
剛和兒子在得來速點餐大塞車,奇怪大家怎麼這麼愛吃麥當勞