ʟɪɴʏᴜ
@linyu_0702
15Friends 27Fans
Karma84.95
female Taipei, Taiwan
ʟɪɴʏᴜ
5 months ago @Edit 5 months ago
快跨新的一年了,也想整理整理
換了個新噗浪
這個噗浪還會在但不會在發了,偶爾上來翻翻舊東西٩( Ӧ̆ )و
2020-2023
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 9
https://images.plurk.com/5jnRCOEHAGhDOJdblFjMiq.png https://images.plurk.com/CoIxq5Pyip1rPYngpYaoU.png https://images.plurk.com/2A2dnsbu4LQQP6xVQW8aS2.png https://images.plurk.com/3rUivaDa7cKZq5zvNveju7.png https://images.plurk.com/2uiM9zwk4OfH7etKi10Ikc.png
我終於過惹.......我好快樂好想哭
而且過的超壓線幾乎時間切要唱完剛好打完...
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 5
https://images.plurk.com/7a0bYRw7apxZiLM0LTQ2WX.png https://images.plurk.com/3O5Jq7XaTZkNNYo7Z3ET2H.png
我終於打到後半
今天居然一次就進後半快哭,一次就進後半所以練到時間結束
我覺得隊友也都很珍惜可以進後半練習都沒有人要離開(rofl)
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 6
https://images.plurk.com/gk4BUbJa6yH2VV8mkllr7.png https://images.plurk.com/7bUq0DWXqK8ktFLcWOS5bc.png https://images.plurk.com/6fCVkidfNaloS94gyya3vI.png https://images.plurk.com/5T4ftl867xp6jxXj7dqyIM.png
除了特別時段ULK都沒人
好想把斧頭做好....但應該到第二階亮就停止惹
ULK最後一階亮我都不太喜;;
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 1
https://images.plurk.com/6eRIUnIqmrQHPOCBh0SbfV.png
前天成功砍樹惹;;
體感覺得5層比較難,難在8連跳的網路
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago
https://images.plurk.com/Mm4zVjh51kF2HAHTfMwFk.png https://images.plurk.com/738LTGktWlUMik3cWQad2i.png
這禮拜過了P5S跟P6S
覺得這次零式跟上次相比機制真的難看很多
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 55 @Edit 1 years ago
https://images.plurk.com/18BLTCFSWqSiaNkKmfD2Qe.gif
gif注意⚠️
發點拍拍(heart_beat)
有6.2相關場景&主線!
暴雷注意!
ʟɪɴʏᴜ
1 years ago 5
https://images.plurk.com/22QzpDu7cLoe853fgjgAZ7.png
也想做一下
一直以來都是貓女,原本是夜貓後來轉日貓!
就沒有再換過了(rofl)
雖然中間有很短暫的期間限定過拉肥(?)
髮型也定型:-D...
ʟɪɴʏᴜ
2 years ago 23
https://images.plurk.com/2SVJJmrt6vfiNTNnWWgeLA.png https://images.plurk.com/l4kH4rGUCzPh2ihP89FEV.png
發點拍拍
ʟɪɴʏᴜ
2 years ago 11
https://images.plurk.com/1Zm321aqOYsNm6SakMQM28.png https://images.plurk.com/3d7SQY4x2uOWh3sBdEQhSj.png https://images.plurk.com/68nesVJoRqeUbvF2xs4dJd.png https://images.plurk.com/5yjYhvXtKyRA0mQAAuexmd.png
我終於正式可以從伊甸畢業了!!
思思念念好久好開心