Ku ê 龜 ê
@iamleo12
0Friends 2Fans
Karma0.0
female Taipei, Taiwan
ENG:To found a Tâioân(Formosa) sovereignty state, cultural diversity, human right, social justice and a sustainable society system movement volunteer.
Ku ê 龜 ê
2 years ago
https://images.plurk.com/7rSXsUKORXGDOjAsOMggKf.jpg
(平安龜カイロ!)

2022新年自我介紹-台英客語文繪畫自造合作開放中2022新年自我紹介-台英客語文繪畫自造合作開放中 - iamleo123的創作 - 巴哈姆特(內有自我紹介短版,長版內有 email 各種合作交流歡迎!)

台灣語文學系出身,我。

語文&能力:台語中高、Toeic 845(露考,英檢外包學校攏應該廢除)、客語中級、日文N2等放榜、鄰國民俗文化世界語言歷史科學現象探查,另外對教育思考現狀分析、久長整理公開台灣文史社政經資料收集...
Ku ê 龜 ê 正在
4 years ago
Welcome to A-Hua-Sai, the Taiwanese pop-ricer who refuses Mandarin.
第三pōng:「絕種」口味
https://images.plurk.com/aCo73nFwKFTk5rM26N2nu.png
Ku ê 龜 ê 正在
4 years ago
一家一人救台灣&黃華,走尋20萬↑↑↑台灣國民...

「昨天是6/19,5/19是詹益樺自焚30年紀念日。選擇在519開始絕食的黃華前輩,到昨天已絕食滿一個月了,五月是大月,所以黃前輩絕食就進入第32天...可以說是台灣戰後史、台灣黨外運動史的縮影,非常值得看。哈,最近在若干場合好像都在扮演書店店員,大力推銷書──好書tàu相報的概念啦。如果您剛好「路過」台北火車頭,可以考慮去探望一下這位四度入獄、坐牢23年的民主運動前輩黃華先生。如果您覺得phiau-phiat ê鄭南榕,或者是phok-si̍t ê詹益樺曾給了您什麼啟示,那麼,請來看看他們兩人生前的好弟兄阿華吧。」

台灣共和國自決創國運動 創國國民登記表
Lí Ka-ú
Ku ê 龜 ê 正在
4 years ago 2
Lán lâi cháuchhōe Tâioân, kám hó?
我們來把台灣找回來,好ㄇ?

Tī chitê bô hun cho̍kkûn lóng hŏng hoánjînlūi Tiongkok si̍tbîn ê tósū...
在仄ㄍ不分族群都被非法中国反人類殖民ㄉ島嶼...

Si̍tchāi bô tá chi̍t ê cho̍kkûn khah hó oa̍h.
實在ㄇ有哪一ㄍ族群活ㄉ比較好。

Ánne lán lóng ài iōng Tâioân ê miâ oa̍h lo̍h khì.
那ㄇ,我們都要用台灣ㄉ名子活下去... https://images.plurk.com/2lPjlDogguFZPksJEOVM9P.jpg
Ku ê 龜 ê 正在
5 years ago
The wings of Formosa 許多從夢中醒來的掙扎,應該只有台灣人通(能)體會?
hackpad.comhttps://images.plurk.com/tnJf9AsTGFZgwtCUJX0uM.jpg
Ku ê 龜 ê 正在
5 years ago
「誰是台灣人?用家己語言講家己是台灣人、台灣族,台灣族各族成做台灣民族 ê 人攏是台灣人,以台澎島利益、永續發展為認同基礎,誰都會使是台灣人。」

The wings of Formosa 許多從夢中醒來的掙扎,應該只有台灣人通(能)體會?hackpad.com
https://images.plurk.com/1Miz1VYDn3UkSiXKhfsADZ.jpg
Ku ê 龜 ê 正在
6 years ago
The wings of Formosa 許多從夢中醒來的掙扎,應該只有台灣人能體會吧?
許多從夢中醒來的掙扎,應該只有台灣人能體會吧?The wings of Formosa(Taiwan)
Ku ê 龜 ê 正在
13 years ago
head shot
Ku ê 龜 ê 正在
13 years ago
小心手榴彈
Ku ê 龜 ê 正在
13 years ago
3D人食魚