Sa回歸麻瓜世界
@hpma_miriyu333
53Friends 25Fans
Karma60.23
female Taichung, Taiwan
退坑了uwu

背景感謝米蘭
噗幣旁表符感謝小葉
噗寶感謝
https://images.plurk.com/1qyVO3AHudoUvhbkx5xZbB.png
65才出衣服
上期太歐了
回歸抽一下
https://images.plurk.com/50uCURaaE5MNZSUwX4min9.png
深夜曬曬
非常突然的詐屍(沒有回坑)
Merry Christmas
https://images.plurk.com/17jXfFQoX4nTQHrCc6tek3.png
繪師:CoCo

深陷在金塊地獄太久已經放棄轉盤酷棒棒的莎
六月開始就不玩了,這個帳號會留著但是幾乎不開

專職去古代當郡主囉
放個色男人鎮樓
https://images.plurk.com/3Ee4QBClIQO9qdTbM7wq8X.png

成功啦
https://images.plurk.com/5gJEVB81kmAHvl4JReazFw.png https://images.plurk.com/3QiW1hOdbuNeLbrEYhaX9a.png

40抽畢業
https://images.plurk.com/7qKbgo8DwTvaTcUGJ3aLOU.png https://images.plurk.com/6fDx4ve9ngXAy6S8kEMhFf.png

不會拍照
https://images.plurk.com/3gRf7OxwwITG4tKpaAOS7B.jpg https://images.plurk.com/7iAixXvJhfC5ByuF9ROIxu.jpg