Sa回歸麻瓜世界
@hpma_miriyu333
55Friends 25Fans
Karma76.06
female Taichung, Taiwan
退坑了uwu

背景感謝米蘭
噗幣旁表符感謝小葉
噗寶感謝
Merry Christmas
https://images.plurk.com/17jXfFQoX4nTQHrCc6tek3.png
繪師:CoCo

深陷在金塊地獄太久已經放棄轉盤酷棒棒的莎
六月開始就不玩了,這個帳號會留著但是幾乎不開

專職去古代當郡主囉
放個色男人鎮樓
https://images.plurk.com/3Ee4QBClIQO9qdTbM7wq8X.png

成功啦
https://images.plurk.com/5gJEVB81kmAHvl4JReazFw.png https://images.plurk.com/3QiW1hOdbuNeLbrEYhaX9a.png

40抽畢業
https://images.plurk.com/7qKbgo8DwTvaTcUGJ3aLOU.png https://images.plurk.com/6fDx4ve9ngXAy6S8kEMhFf.png

不會拍照
https://images.plurk.com/3gRf7OxwwITG4tKpaAOS7B.jpg https://images.plurk.com/7iAixXvJhfC5ByuF9ROIxu.jpg

34抽就抽到衣服了好感動
https://images.plurk.com/6BRnhUVncLTVYDBIf7nVNF.png
然後我也有那個酷酷大衣櫃了
https://images.plurk.com/2QNodBYX8TZO9acpQS3mS0.png


Spring is coming
https://images.plurk.com/4AXggYBfyH7JU0Eljs78Wl.jpg https://images.plurk.com/6cPRfvq0C85sapmQZxarWW.jpg https://images.plurk.com/2iqDe5FuiTEQ1XrQFRtSZp.jpg https://images.plurk.com/5LHifBuSzubSaFp0LYgRlL.jpg

每次最快的都是床品畢業
https://images.plurk.com/19Fgj2giH1zB0UTv1MSqPp.png

酒與情

幼兒車程度,但還是上個標好了