ㄐㄩ閉關
@goldfish_ju
10Friends 22Fans
Karma73.26
female Taiwan
ㄐㄩ/金魚

河道組成:


頭像:CkCk|游標噗寶
背景像素時間軸
ㄐㄩ閉關
2 years ago 32


最近很沉迷在MBTI,想來聊聊自家OC
ㄐㄩ閉關
2 years ago 6 @Edit 2 years ago一起睡覺覺
ㄐㄩ閉關
2 years ago 37 @Edit 2 years ago三月用日常談話集中
ㄐㄩ閉關
2 years ago 38 @Edit 2 years agohttps://images.plurk.com/1L20EWPC0QIyXv0MQU4W6i.png

- ʜᴀᴘᴘʏ ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's ᴅᴀʏ -
ㄐㄩ閉關
2 years ago 7


𝓗𝓪𝓹𝓹𝔂 𝓗𝓪𝓵𝓵𝓸𝔀𝓮𝓮𝓷
ㄐㄩ閉關
2 years ago 33現在ㄉ我出現都是在曬東西(?
ㄐㄩ閉關
2 years ago 23


https://images.plurk.com/6ztkwk67NRiYXOnkrCPVYu.png https://images.plurk.com/4DCkHYmI60SiPKQbafxoan.png

繪師/設計|Ines
ㄐㄩ閉關
2 years ago 16
——秘書與他的男人
ㄐㄩ閉關
2 years ago 17
言 愛 𓇻꙳

ㄐㄩ閉關
2 years ago 4 @Edit 2 years ago


https://images.plurk.com/47cd97x1hfaYjUT7MPknGc.png

「抬首,那位總是漠然得疏離的Alpha一見到來者,無法抑制地微微勾起了嘴角,不易親近的氣息隨即消散。」
「這是只有那位上校才有的待遇。」