baabuu
@baabuu
337Friends 295Fans
Karma54.86
male 動保康樂隊, Taipei, Taiwan
baabuu
1 years ago 3
刷一波祈求心想事成,一生順遂
baabuu
3 years ago 2
好晃喔
baabuu
3 years ago 9
地震
baabuu
3 years ago 1
還在搖
baabuu
4 years ago 2
好晃
baabuu
4 years ago 1
剛才地震(完全馬後砲
baabuu
4 years ago 4
喔喔喔坐下來才覺得好大~
baabuu
4 years ago 7
想說同事們怎麼沒反應......
以為頭暈
baabuu
5 years ago 5
還是來噗浪比較有地震的感覺~(別
baabuu
5 years ago 3 @Edit 5 years ago
金光御九界 之 齊神籙
《每週五下午5點 愉悅上架!》

金光御九界 之 齊神籙