ㄊㄊ想耍廢💦
@asd129129
37Friends 151Fans
Karma95.64
Taiwan
我是ㄊㄊ
很雜食,想到什麼就畫什麼
ᴊᴊᴋ|ᴊᴏᴊᴏ|排球|飆宅
薑餅人|新世界狂歡-主推歛>布>八
喜歡ᴋᴘᴏᴘ
-
▪無斷轉載禁止▪
ㄊㄊ想耍廢💦
9 months ago 7 @Edit 9 months ago

置頂介紹一下自己
ㄊㄊ想耍廢💦
3 days ago 6 @Edit 3 days ago
-ˋˏ 祝玖夜大人生日快樂 ˎˊ-
(還有我
https://images.plurk.com/5BfBIUWqMkQhEUpqa6Lpqk.png
#新世界狂歡FA
天使與惡魔的窸窸窣窣 (啖天:我不要
https://images.plurk.com/6nMETwq6q29uWew1gyW2IW.png
💛🧡
最近畫很認真的桑本
好像很久沒那麼認真上色了
https://images.plurk.com/3UCFkcDeUXGo9Uugv8tp9m.png https://images.plurk.com/7dnBZKTSrITTZtTKVviEOo.png
#跑跑薑餅人
大理石吐司餅
翹起來的髮型超可愛…!
https://images.plurk.com/6jj2OxXyh9aJYPnCHahaKi.png https://images.plurk.com/RnfSuECOQj53fEcNgQxte.png
ㄊㄊ想耍廢💦
1 months ago 5 @Edit 1 months ago
#GIVEN #ギヴン
今天去看了寶寶!!可愛到不行
https://images.plurk.com/3JbmCOulODrfGsQLJJgYMa.png
-
聽說第二週場次少很多…救命
拜託大家去看看他們
#新世界狂歡FA
帥哥的T恤脫法
https://images.plurk.com/2wcjCnE3vSzIHcLp4PCDH1.png
【鑽石王牌/鑽A】
投手寶寶組
https://images.plurk.com/7AuzeDvNmR3SddoI8wf9fS.png https://images.plurk.com/bJvRg9fT8HWoGZPvf3fG8.png
ㄊㄊ想耍廢💦
2 months ago 8 @Edit 2 months ago
#新世界狂歡FA
攻擊性不大,但侮辱性極強
https://images.plurk.com/1KGD3pOY9y2LQhVZVt79PZ.png
ㄊㄊ想耍廢💦
2 months ago 2 @Edit 2 months ago
【鑽石王牌/鑽A】
最近在追這部…我獨自考古(
邊看邊畫了小男森
https://images.plurk.com/2cZh8ZKjOggnZT2EFIDG09.png https://images.plurk.com/7zh3T8H9ZXygeo8b8yruBd.png https://images.plurk.com/6zFj5bvtuACReYkvDaEWuc.png https://images.plurk.com/7dI0dRH1K0I0EPMXy8msJt.png
#虎杖悠仁生誕祭2024
#虎杖悠仁誕生祭2024
虎寶寶生日快樂!!用笑容來治癒大家
https://images.plurk.com/1noShXoa3URfSCbAkXRfbQ.png