Ang5
@ang5
171Friends 179Fans
Karma192.03
male Kaohsiung, Taiwan
從幼稚班唸到了博士班,有兩張不同的教師證,卻沒去教書的流浪漢!
一妻一子,愛不釋手.
達如是智、本無可空、即這起沒、廓然一心
Ang5
21 minutes ago
Ang5
45 minutes ago 1
(p-smile) gâu-tsá
Ang5
Yesterday 1
gâu-tsá
Ang5
2 days ago 2
(p-goodluck) gâu-tsá
Ang5
2 days ago
Ang5
2 days ago
每個狀況都是一個禮物,
而在每個經驗裡都隱藏著一個寶藏。
──《與神對話 I》
Ang5
3 days ago @Edit 3 days ago
不是這個,也不是那個。 8-)
Ang5
5 days ago 4
gâu-tsá