Friends Fans
Coni肥肚肚
Karma: 92.93
not stating / other - Taichung, Taiwan
酷大-愛抬槓
Karma: 0.00
not stating / other - Taichung, Taiwan
節儉的銀鐘(。ì _ í。)
Karma: 159.02
not stating / other - Hong Kong
髮箍MAN
Karma: 92.29
not stating / other - Hualien, Taiwan
九条 蒼天♡953+可愛組阿嬤
Karma: 123.45
female - 日興連.碧島.稻妻鎮.伊勢島公司.附設私立駒波學園.火樓組♥, Taiwan
萌尾👑鯨魚又又又翻身啦
Karma: 132.75
not stating / other - 萌萌帝國, Taiwan