ʍǟɨ ❆
@Yayoi_Mai
95Friends 844Fans
Karma99.81
ᴀʙᴏᴜᴛᴄᴏᴍᴍɪssɪᴏɴ

✦ 主要創作服裝與角色設計、像素
✦ 忙碌低浮  
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
委託請走委託帳
✦ 詳細請閱置頂
✦ 請勿直接加友
✦ 除急事外勿私訊tag
ʍǟɨ ❆
1 years ago 10 @Edit 11 months ago
∷ 關於我|河道營運 ∷

ㅤ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
ʍǟɨ ❆
2 weeks ago 139 @Edit 2 weeks ago
#現金轉蛋 #噗幣轉蛋 #像素轉蛋
520限定

https://images.plurk.com/3zsCyznNnbWCZ2ZA3Vn4t3.gif
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
ㅤ▸ 詳細下收
ʍǟɨ ❆
1 months ago 16 @Edit 3 weeks ago
繪圖|ᴀᴘʀ ₀₄
https://images.plurk.com/D4PkozCUgusklqdqCYnpA.jpg https://i.imgur.com/PCs3Iyg.jpg
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
ㅤ▸ 角色設計、立繪
ㅤㅤ╻ 委託放噗首
ʍǟɨ ❆
7 months ago 310 @Edit 7 months ago
萬聖節抽獎 ☾ 𝕳𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜𝖊𝖊𝖓

https://images.plurk.com/3agX9HsZw4i2elyJpGmCsi.gif https://images.plurk.com/3I06IBWRgc7jWUOcwELvjd.gif https://images.plurk.com/674sd5SjJmbvwYWyO4dA8n.gif

謝謝大家粉絲數超過666囉!加碼多抽一名單人!
詳細辦法下收
ʍǟɨ ❆
1 years ago 10 @Edit 11 months ago
∷ 關於我|河道營運 ∷

ㅤ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯