✦HW✦洛克索是貼紙控
@Super_PGS
14Friends 415Fans
Karma0.0
male Taipei, Taiwan
✦設定噗✦

https://i.imgur.com/oEq08mC.png https://i.imgur.com/TUI8e0i.jpg

萬聖慶典企劃✦✦✦
/結企

https://images.plurk.com/6RH4RVrYbPmErIrrdkjpCO.png

趕上了趕上了
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 10 @Edit 1 years ago
/偷+還
https://images.plurk.com/7D9NTi3z5fr8tIYRFS37XE.png https://images.plurk.com/6YENhydzY3PHH2KMWSK13C.png
https://images.plurk.com/1jjqv7YhCpiUVSmBcWHAt.png https://images.plurk.com/5dLyvVoJh3RxLmZ0OXB6xx.png https://images.plurk.com/6ijBFPvJi27EXs7pAXeisZ.png

這是我最後的波紋 (???
【突發事件_1】 /生存報告...? 1V1公開交流...??

https://images.plurk.com/XogbHFSnkrtM2fhgcsh5e.png

喝了藥水變得非常容易受到驚嚇
/好感度

https://images.plurk.com/53djKBrvOWTDUg82z5lzBQ.png
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 103 @Edit 1 years ago
/限交 r7rndn

https://images.plurk.com/4pPrOdqGNy28zaRzMgrKpN.gif https://i.imgur.com/HrJlenA.png
(Gif流量注意)

~偷渡的小魔族~
聽說最近有小魔族偷渡來到人間,搗亂的讓大家都拿不到糖果!?身為一個有公德心的惡魔,洛克索決定去為民除魔──嗯?惡魔除魔?總之就是這樣了!
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 45 @Edit 1 years ago
/偷渡的小魔族 /BZ地圖

https://i.imgur.com/HrJlenA.png

做了個地圖有興趣的話可以帶去玩
另外也想徵一個人跟我玩,下收好了
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 70 @Edit 1 years ago
/限交 Demon_Lemond

https://images.plurk.com/1r3c8gNh02x57u51PUbNBS.png https://images.plurk.com/5gLSZXWHfC11ZCwchOPDK4.jpg

~嚇死人了逼逼槌~
傳聞中拿來敲打人類就會嚇到交出一把糖果,之──騙誰啊,怎麼看都是人界的綜藝道具??
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 23 @Edit 1 years ago
/偷+還

https://images.plurk.com/235clxFRwEmfnXVDaQEaqR.png https://images.plurk.com/1aDQApTYdRRps3wGsrKzD8.png
https://images.plurk.com/2KOvu98dJwxFI9Jp1Jxpp2.png https://images.plurk.com/1yE1dIP2blpDiIPIG5I2cd.png https://images.plurk.com/19uEwICL8aqs0qXX6QVNJT.png

被偷必還是我的忍道 (...
✦HW✦洛克索是貼紙控
1 years ago 21 @Edit 1 years ago
【活動01: 變異的植物】

https://i.imgur.com/Bewm9ps.png

「臭大叔還是一樣可怕阿♪」
/ 1V1公開交流

https://images.plurk.com/1X5M0cvV08L6Gt8m7HIj9W.png https://images.plurk.com/hdC8SoHjLclqsqdo6FF6P.png

你在路上遇見了大型路障,是個孩子與滿地的貼紙,要不要隨手撿起一張來看看呢?