Friends Fans
KYOU
Karma: 84.25
female - Japan
Limonium
Karma: 39.72
female - Taiwan
卡布⛄️🌊三次元追星噗
Karma: 33.55
female - Taiwan
嚕嚕子
Karma: 90.94
not stating / other - Japan
めめめべ🖤💚
Karma: 84.46
female - Taiwan
∠( ᐛ 」∠)_
Karma: 73.79
not stating / other - Keelung, Taiwan
ㄚ梓
Karma: 51.41
not stating / other - Tainan City, Taiwan
🌷花々麺🍜🍝
Karma: 74.66
not stating / other - Taiwan
配魚੯‧̀͡⬮\
Karma: 96.42
female - 封心鎖愛, Taiwan