⌳ᴴᴱᴸᴸᴬᵂᴱˢ
@Hellawes
21Friends 11Fans
Karma48.24
Taipei, Taiwan
-ɴɪɢʀɪᴛᴀ-
-ʜᴇʟʟᴀᴡᴀs -
-ᴍʏ sᴛᴏʀʏ-
https://images.plurk.com/2eSobAWLPW9akfHtV0aprz.png
⌳ᴴᴱᴸᴸᴬᵂᴱˢ
3 years ago @Edit 3 years ago
-ɴɪɢʀɪᴛᴀ-

❍. 吸血鬼殺人事件1

https://images.plurk.com/6qPpad7hsHoW2VxHN8GdM5.jpg
-ɴɪɢʀɪᴛᴀ-

❍. 水晶之影

https://images.plurk.com/6j18ZtC2V1ckl1qVWd1Gja.jpg
招呼

這邊第一次參加尼格理塔企劃的赫拉中
看到好多老玩家有點緊張、大家的設定好完備
希望有機會跟大家一起玩

其餘下收
⌳ᴴᴱᴸᴸᴬᵂᴱˢ
3 years ago 2 @Edit 3 years ago
-ɴɪɢʀɪᴛᴀ-

❍. ʜᴇʟʟᴀᴡᴇs ᴅɪᴇᴛʀɪᴄʜ

https://images.plurk.com/2eSobAWLPW9akfHtV0aprz.png
⌳ᴴᴱᴸᴸᴬᵂᴱˢ
3 years ago 1 @Edit 3 years ago
-ɴɪɢʀɪᴛᴀ-

❍. ᴍʏ sᴛᴏʀʏ