Zata
@zataataz
87Friends 55Fans
Karma107.86
Taipei, Taiwan
Zata
an hour ago
早上滷完肉的左手現在還有醬油香…
看來我要帶著他上班了
Zata
Yesterday
破財日,哈哈
Zata
3 days ago 3
以為要吃的是藏壽司,吃了才發現是壽司郎…

不管了,我要爽吃
Zata
1 weeks ago
昨天冇日冇月店員的眉眼聲音也好有魅力,手指粗壯粗糙。
讓我想到當年的德國正妹朋友。

他們的茶和整體真的是不惜成本
Zata
1 weeks ago 2 @Edit 1 weeks ago
紀念一下,今天遇到有三分學姊氣質的短髮正妹,髮型、耳環和膚色聲音都讚讚
Zata
2 weeks ago 6
夢裡出現地震的劇情,原來是真的有啊
Zata
3 weeks ago @Edit 3 weeks ago
Zata
1 months ago 4
我他媽一點都不關心那些不會娶我嫁我的人。

可以不要再拿別人家務事洗板了嗎?
Zata
1 months ago
想買DVD收藏的那種好看