(。﹃。) RE
@z91009z91009
47Friends 199Fans
Karma24.52
Taichung, Taiwan
PC企劃的角噗。
https://imgs.plurk.com/Qwv/sc7/9JEYvyTHj6RazYfpJXUyK2Ay6ap_lg.png https://imgs.plurk.com/Qwv/QTy/DjloewSO21sqiCVO06oxtUuAmu1_lg.png https://imgs.plurk.com/Qwv/66a/6754owLhyTGEoX7w1eSwepYl27g_lg.png https://imgs.plurk.com/Qwv/yXE/GF5kLytXnenWPEUiirzyQy2fuEc_lg.png
噗浪獸來自親愛ㄉ莉莉中(ㄌㄒ)
(。﹃。) RE 需要
6 years ago 97 @Edit 6 years ago
倖存者日記 #02 | TAG:莉莉、麻乃
(。﹃。) RE 需要
6 years ago 119 @Edit 6 years ago
倖存者日記 | TAG:莉莉、麻乃
(。﹃。) RE
8 years ago 86
https://i.imgur.com/isZPteO.jpg
[咚比劇情/TAG:翼/拉線後中之限定]站在鏡子面前。
(。﹃。) RE
8 years ago 8
https://i.imgur.com/FegHaxO.png
[劇情] oO(....明明都在忍耐了)宵夜不吃什麼的(X
(。﹃。) RE
9 years ago 20
https://i.imgur.com/Ir1DkRm.png
[生日快樂/TAG:泉] <開心(X
(。﹃。) RE
9 years ago 30
[公告] 嗯其實比較像懺悔噗啦....(爆)
(。﹃。) RE
9 years ago 28
https://imgur.com/P1A6swt https://i.imgur.com/F3H9swk.png https://i.imgur.com/bLNJxam.png
[圖] 浮浮水...感覺自己越來越偏向創作了(爆)