GC(´・ω・`)
@z6423192
19Friends 177Fans
Karma115.88
male Taiwan
ㄌㄌㄎ、顏文字控

活動平台總覽】【pixiv
Twitter】【Facebook

繪圖委託請至:[email protected]
GC(´・ω・`)
3 days ago 1
https://images.plurk.com/vI19Pt89Fswn2xunH1zDK.png
陪女兒拍拍照
GC(´・ω・`)
2 weeks ago 1
#疫情前後畫風
2019←→2022
https://images.plurk.com/5dS9uiIlKzSMf0wwP82doU.png https://images.plurk.com/61XC7fksgx8JhqMIsFdoQy.png
細節比以前多一點點
GC(´・ω・`)
3 weeks ago 1 @Edit 3 weeks ago
https://images.plurk.com/7N1thzHXUEyX91B4gLufte.png
性轉後第一件事
迫害貓犬
GC(´・ω・`)
3 weeks ago 1
https://images.plurk.com/61XC7fksgx8JhqMIsFdoQy.png
拿鐵餅乾祈菈
都是白髮黑肉又很騷
#76Art
GC(´・ω・`)
1 months ago 3
https://images.plurk.com/3YSCYxceAA8vUgPXTTHuyZ.png
畫給 reiro0wq 的生日賀圖
我對鳩羽的印象已經是66的OC了
GC(´・ω・`)
1 months ago 1
https://images.plurk.com/3geFlYDM6j4LDcV5KkmXtJ.png
看看周末能不能上完色
GC(´・ω・`)
1 months ago 2
https://images.plurk.com/5UsocI9EoZvbTFVjrMNjBA.png
途中,好想畫得更快更好
GC(´・ω・`)
1 months ago 2
https://images.plurk.com/M4R4afv5d4f1xugqj2Lqq.png
這禮拜練ㄉ
GC(´・ω・`)
1 months ago 4 @Edit 1 months ago
https://images.plurk.com/2g7kZuG5Bnrd0LNqzLoHWP.png
轉蛋之神能將轉蛋收進體內變地更加boingboing也是理所當然的吧
#轉蛋姬繪
GC(´・ω・`)
1 months ago 1
https://images.plurk.com/5fG9zMPE9kE1sIk16MbY1g.png
沒畫到臉不太習慣
#轉蛋姬繪