FISHFISH
@trudy0816
219Friends 1942Fans
Karma112.72
female Taiwan
FISHFISH,叫魚魚就可以了(●´ω`●)
ParadiseF | 自介
▶原創和二創都很喜歡畫
謝謝你點來這個河道、交流隨意!
FISHFISH
4 weeks ago 7
🌕😈𝐻𝒶𝓅𝓅𝓎 𝐻𝒶𝓁𝓁𝑜𝓌𝑒𝑒𝓃⛪️🕸️
https://images.plurk.com/79fhAYkv2jro7xyTsVKUJE.png
今年也有畫圖!!萬聖節快樂~
FISHFISH
2 months ago 4
【Undertale】
https://images.plurk.com/2mYjm9QVuXgAxYtonGnOt2.png
昨天忘記來發噗了但我今年也有畫!!最棒的UT8周年快樂 ❤️
FISHFISH
3 months ago 41
https://images.plurk.com/2lABRMfmcupxj3URZZxBP3.png
🎁今年也請多指教!
FISHFISH
10 months ago 29
【FF14】
https://images.plurk.com/3mduCWuZlvSZRkZl5SUYSG.png https://images.plurk.com/1Yp2wmASRJxdE4NEJGExvv.png
等更新中不然來發個串吧ry …(※進度到4.0結束姑且先防捏!)
FISHFISH
11 months ago 5
https://images.plurk.com/2UBiKaOVcqVYLQZ9rRZ5PX.png https://images.plurk.com/273iwqJErfmrMfnAzstju7.png
2022的完稿&塗鴉總回顧
下收一堆隨意喇賽~
FISHFISH
11 months ago 12 @Edit 11 months ago
⋆。˚✩.˖𝑀𝑒𝑟𝑟𝑦 𝐶ℎ𝑟𝑖𝑠𝑡𝑚𝑎𝑠⋆°✧*⛪️🔔🕯️
https://images.plurk.com/BHfU6NNZum4x3lLGdb3Iu.png https://images.plurk.com/20bR3KXCoRV7eZwfbO41co.png
祝大家聖誕快樂!!
FISHFISH
1 years ago 2
𝕳𝖆𝖕𝖕𝖞 𝕳𝖆𝖑𝖑𝖔𝖜𝖊𝖊𝖓🦇🩸🕯️
https://images.plurk.com/2RuolQnSzafGcCPfD5uZTu.png
遲了一天但還是想來放放圖!都是原創!!畫了自家的天使惡魔
https://images.plurk.com/1cUyhBNERFruDlVQ2LKVEN.jpg https://images.plurk.com/6KYkL9G2ooAG7xfMyalGGk.png
&也參與了豪華合圖!每年都超級期待
FISHFISH
1 years ago 10
https://images.plurk.com/4PgKcnPjJOOp2caWSI5C53.png https://images.plurk.com/NoJNSDimU14n95y8xZghg.png https://images.plurk.com/8BphBfUc4h86bjZlNz7zM.png
雜亂的放一點遊戲相關塗鴉 儼然變成遊戲廢人…
FISHFISH
1 years ago 44
https://images.plurk.com/5Pg7ZmUXugF7EgjWPS4a9c.png
今年也來領小蛋糕♥
FISHFISH
1 years ago 8
HOLOSTARS🌟
https://images.plurk.com/4lO3Hx9HCQXrrtiXFF5R4d.png https://images.plurk.com/2vp2MDqGWVkAQ5hffFamaK.png https://images.plurk.com/1X3IUnnt9HtjrYdUHlHzrf.png https://images.plurk.com/5OEPGStcu1OHWwUCRbKzgn.png
又想來堆堆圖!雜亂塗鴉下收