TËT🎄:P
@tetsai
9Friends 94Fans
Karma94.99
MI6
Tet / 老蔡

原創&同人&怪圖

留言、聊天隨意+回覆可能有點慢
不用有壓力!

▲ IG
▲ Twitter
▲ Tumblr
▲ Linktree
▲ Carrd
TËT🎄:P
1 years ago 8 @Edit 6 months ago
置頂自介

Tet / 老蔡
留言、聊天輕鬆隨意(有禮貌即可!
回覆可能很慢,不用有壓力!

下收各平台
TËT🎄:P
6 days ago 4 @Edit 6 days ago
#排球少年 #HQ #無恥工商時間(雖已完售) #圖噗塗
https://images.plurk.com/449a0VThxMiPnyqC7H7jTl.png
https://images.plurk.com/2ZaQ49pJH8AhoW3bZhuwJR.jpg https://images.plurk.com/1zShys8SBXZwdFzvpbE7VP.jpg https://images.plurk.com/72SdFStNl150xZii8wbI3W.jpg
今年三月參加了香港獨立漫畫/zine出版團體 The Pickled Paper「WE❤️SPORTS ANIME」同人合本
整本共有35位繪師參與,我選的~sports anime~當然是排球不然呢 (幹
TËT🎄:P
1 months ago 16 @Edit 1 months ago
黃金神威完結我要爆炸
完結劇透有
詞彙力極度貧乏
TËT🎄:P
3 months ago 17
咒術0感想
TËT🎄:P
3 months ago 4 @Edit 3 months ago
#lucadraw #lucakaneshiro #彩虹社 # 圖噗 塗
#Luxiem #nijisanjien
https://images.plurk.com/24mlmpUFHXk0VW2PtHqGOE.jpg https://images.plurk.com/5sv0zWGv0Q8KQWOi3JPz6S.jpg
聽太多mafia
TËT🎄:P
4 months ago 12 @Edit 4 months ago
#Luxiem #nijisanjien #彩虹社 # 圖噗 塗
#MystaRias #IkeEveland #LucaKaneshiro #ShuYamino #VoxAkuma
https://images.plurk.com/6up1cu7e5L0R4zRv8ODQuk.png https://images.plurk.com/79Z8857q7fjdrXC80Kc9kC.png
https://images.plurk.com/9gadtSlGRD1CzadhJZC3T.png https://images.plurk.com/13J3VEopFxtoA5CL86Towu.png https://images.plurk.com/2ppjQYXEPEQQU6UFHHqxYu.png
單靠對他們的印象不找參考,然後就變成這樣
TËT🎄:P
4 months ago 6 @Edit 4 months ago
#Luxiem #MystaRias #nijisanjien #彩虹社 # 圖噗塗
https://images.plurk.com/6hTDj0ajmBBbCyMe19Bd2t.png
昨天煮午飯的時候
TËT🎄:P
4 months ago 4
最近真的太忙,都沒更新噗浪
TËT🎄:P
4 months ago 5 @Edit 4 months ago
#催麥 #催麥舞台 #track5 #D4 #怪圖 # 圖噗 塗
https://images.plurk.com/4SNu1PB9IqIiKBLN4XZrBg.png
自從知道反派設定是脫獄犯後,這種fu就揮之不去
TËT🎄:P
4 months ago 9 @Edit 4 months ago
揍樹174有雷(也很雷的)心得
TËT🎄:P
4 months ago 3 @Edit 4 months ago
#黃金神威 #金卡姆 # 圖噗 # 塗
#鯉登 #杉元 #鶴見 #索菲亞
https://images.plurk.com/1mNHSagD15eEsCpq0Chyw1.png https://images.plurk.com/1VBSWUAXiM6RfcuBnKCxSY.png https://images.plurk.com/1ZpvROdhQnN9FncO6c4KFR.jpg
上禮拜飆完304一整個吸到嗨我討厭你野田(什麼